TECHNOLÓGIE

Naše výstupy sú podporené radom moderných technológií z oblasti správy a spracovania dát, výroby POSM, skladovania, webovej propragácie a prezentácie.

Riadime sa prísnym kódexom pri nakladaní s dátami klienta. Samozrejmosťou je šifrovanie, zálohovanie, skartácia písomností a riadenie prístupu len nevyhnutným pracovníkom.

Spolupracujeme s lídrami v daných oblastiach a ponúkame kvalitné technologické zázemie s dôrazom na značku, kvalitu a tradíciu. Nebojíme sa nových vecí, sú pre nás výzvou a inšpiráciou.

POZOR: Zmena bratislavskej adresy:

Novo sídlime na ulici Banskobystrická 4, Bratislava
  • Unikátny, na mieru šitý systém na organizáciu projektov a ľudí v teréne. Jedna aplikácia, ktorá riadi celý proces v reálnom čase on-line. Klient má nepretržitý prístup k dátam, reportu a priebehu pracovného dňa prostredníctvom akéhokoľvek internetového prehliadača. V našich aplikáciách pracujeme s dátami online, priamo na serveroch, kde dochádza k spracovaniu a analýze.

  • On-line školiaca aplikácia zvyšuje efektivitu školenia a znižuje náklady za školenie.

  • Dáta uchovávame na zabezpečenom centrálnom úložisku s pokročilou štruktúrou prístupových práv. Dokážeme garantovať utajenie informácií v prípade ľudského zlyhania, rovnako v prípade krádeže. Dáta sú on-line šifrované. Uchovávame rozdielové aj kompletné zálohy, dokážeme všetky dáta obnoviť k určenému dátumu. Sieť je chránená inteligentnými prvkami s podporou IDS a IDP. Celková prevádzka siete je kontrolovaná a chránená proti spamom, vírom a iným škodlivým obsahom.

  • Disponujeme centrálnymi a regionálnymi skladovými priestormi. Ponúkame prehľadné skladové hospodárstvo s prístupom 24/7/365. Jednoduchá obsluha zastrešuje kontrolu, pohyb tovaru - objednávky, medzisklady, vratky a mnoho ďalších funkcií.