Promotion

Pripravíme kreatívne návrhy s odporúčanou mechanikou a cieľmi pre úspešnú propagáciu Vašej značky. Poskytneme Vám široký výber z produkčných materiálov, vyrobíme originálne kulisy, kostýmy šité na mieru. Z našich profesionálnych tímov si budete môcť vďaka castingom vybrať najvhodnejšie prezentačné tímy. Týmto tímom poskytujeme kvalifikované preškolenie, kde sa oboznámia s celkovým konceptom plánovanej promoakcie. Počas realizácie budete neustále informovaní o aktuálnom priebehu a kvalite prezentovaných akcií.

POZOR: Zmena bratislavskej adresy:

Novo sídlime na ulici Banskobystrická 4, Bratislava
  • Zabezpečenie bonusových a motivačných programov pre Vašich zákazníkov, zamestnancov alebo klientov. Bonusové programy v mnohých variantoch - zbieranie bodov, zasielanie/spracovávanie zákazníckych kariet a správa dát alebo databáz, SMS programy, dohodnutie podmienok a zliav s obchodníkmi zo všetkých odvetví, on-line objednávkové systémy.

  • Špecifická forma prezentácie v podobe rozdávania vzoriek daného produktu na vybraných miestach - business centrá, fitness centrá, ulice, námestia a ďalšie atraktívne lokality podľa našich odporúčaní a preferencií klienta. Vybrané sú vždy miesta s najvyššou frekvenciou cieľovej skupiny daného produktu.

  • Exkluzívna prezentácia založená na atraktívnom vzhľade promotion a mechanike, pri ktorej sa špeciálne tímy pohybujú na vybraných miestach s cieľom upozorniť širokú verejnosť na promované výrobky alebo služby.

  • Spotrebiteľské súťaže sú zaujímavé pre spotrebiteľov vďaka možnosti získať darček alebo odmenu za vernosť. Pre klientov sú lákavé z dôvodu možnosti získať nových zákazníkov alebo upevniť základňu existujúcich a kvôli zberu dát.

  • Kreatívny návrh celej akcie na podporu určenej značky. Výber atraktívnych lokácií vhodných na realizáciu navrhovanej podpory. Príprava produkčných materiálov - kostýmy, dizajn promostolíkov a prezentačného miesta. Príprava tourplánov - termíny diskutované v spolupráci s obchodným tímom klienta. Zabezpečenie školenia - centrálne, regionálne alebo elektronicky cez eTrainer. Pravidelné kontroly v priebehu promotion.

  • Aktívny predaj je jedna z foriem realizácie in-store aktivít. Aktívnym prístupom bez promostolíka hostesky a promotéri ponúkajú produkty na predaj priamo pri regáli, pôsobia ako konzultanti predaja. Tento spôsob prezentácie je veľmi efektívny v spojení s prieskumom trhu. Advenio pri zbere dát ponúka taktiež profesionálne spracovanie a kvalitné výstupy.

  • Klientom ponúkame preškolenie stálych tímov promotérov a hostesiek 1 x do roka na predajné zručnosti a reprezentatívne vystupovanie. Školenia prebiehajú podľa potreby a priania klienta.

  • Ponúkame komplexnú sieť služieb, ku ktorej patrí tím grafikov, módne návrhárky, technické zabezpečenie (notebooky, PDA, tablety, dotykové interaktívne obrazovky, zábavné atrakcie) a mnoho ďalších ...

  • Sampling vzoriek alebo predaj výrobkov realizovaný od dverí ku dverám, návrhy a spolupráca na vytvorenie efektívnej mechaniky samplingu alebo predaja, vytvorenie tourplánu na základe stanovenej cieľovej skupiny, castingy po celom území Slovenska, školenia organizované skúseným tímom Advenio, logistika - uskladnenie, evidencia a transport vzoriek do regiónov, zber dát, správa databáz a zabezpečenie ochrany osobných údajov, reportovanie výsledkov promotion na týždennom základe.