Ako sa k nám dostanete

Sídlime v blízkosti autobusovej stanice Mlynské Nivy, približne minútu jazdy autom smerom k divadlu Malá scéna.

MHD

  • » Zastávka Wüstenrot - autobusy číslo 50, 70, 78, 88
  • » Zastávka Ul. 29 augusta - trolejbusy 202, 205, 206, 208

AUTOM

  • » Ul. 29.augusta 36/C Bratislava

Česká republika

Advenio s.r.o.
Modřanská 307/98
147 00 Praha 4
IČ: 63668939
DIČ: CZ63668939

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C 37672

Kontaktní údaje

Česká Republika Telefon: +420 296 336 311
fax: +420 296 336 333
e-mail:
Slovenská Republika Telefon: +421 911 188 299
e-mail:

Slovenská republika

Advenio s.r.o.
29. augusta 36/C
811 09 Bratislava
IČO: 36363618
IČ DPH: SK2022202974

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. 40775/B.